STAKAP s.r.o. je specialistou
na zemní práce,
betonování a zdění.
Úvodní stránka | Stroje a zařízení | Reference | Fotogalerie | O firmě | Kontakt

Zemní práce

Zemní práce Stavební firma STAKAP s.r.o., sídlem V Liberci, provádí zejména zemní práce (těžba zeminy, skrývka ornice), přípravy povrchu pro pokládku asfaltu, výstavbu základových desek nebo výstavbu infrastruktury vodovodu a kanalizace.

Firma ke své práci používá vlastní mechanizaci, kterou se snaží neustále obnovovat a doplňovat. Pracovníci firmy jsou pravidelně školeni na BOZP.

Firma STAKAP s.r.o. je schopna dokončit zadaný projekt v předem dohodnutém termínu.

Nabídka všech zemních prací:

  • Výstavba základové desky rodinných domů a průmyslových objektů např. skrývka ornice, rýha pro základy, uložení zemnícího pásku FeZn, vybetonování základů, montáž potrubí odpadů kanalizace, uložení armatury, vybetonování základové desky
  • Výstavba infrastruktury vodovodu a kanalizace, včetně řezání asfaltu, těžení rýhy, úprava dna rýhy, pískové lože, montáž potrubí, obsyp pískem, zásyp a hutnění po vrstvách a přípravy pod asfalt apod.
  • Bourací práce a demolice
  • Zajištění statické a dynamické zátěžové zkoušky zhutnění
  • Výstavba ploch ze zámkové dlažby nad 500m2, včetně dopravy štěrku a dlažby
  • Zednické práce
  • Betonování ploch
  • Jádrové vrtání
  • Řezání betonu, průrazy betonových stropů

Naše mechanizace v akci:

Zemní práce
Zemní práce
Zemní práce
Mechanizace
Používáme vlastní mechanizaci, kterou se snažíme neustále obnovovat a doplňovat. O výběru značek rozhodly zejména dlouholeté zkušenosti v oboru, dojmy z testovací jízdy a podmínky záručního a pozáručního servisu jednotlivých prodejců. Samozřejmostí je pravidelný servis strojů a zařízení, zejména kontrola užitných vlastností a předcházení poruchám na nich.
Školení pracovníků
Práce s níže uvedeným zařízením předpokládá neustálé a pravidelné proškolování obsluhy. Samozřejmostí jsou i pravidelná školení BOZP vedená akreditovanými odborníky.
Přidány nové reference
Navštivte odkaz reference.
Zavolejte na naše telefonní číslo:
602 219 090
a přesvěčte se, že jsme nejlepší.
Telefon: +420 602 219 090, E-mail: stakap@seznam.cz